En maler i København og Frederiksberg

I november 2003 startede det pågældende malerfirma I København, med kun en medarbejder ansat og i dag er der over 5 ansatte hos A-Z Malerservice, som aller er udannede malere og derfor er det altid et sikkert valg hvis man vælger at benytte dem som partner ved et malerprojekt. A-Z Malerservice gør sig godt inden…

Den Danske Kvalitetsmodel

Hvem er omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel i første fase Udover samtlige danske somatiske og psykiatriske sygehuse er der i DDKM’s første fase inddraget 9 kommuner med henblik på at udvikle standarder og indikatorer på det kommunale område. Sidstnævnte proces kan du læse mere om her >> Herudover har bestyrelsen vurderet, at der ligeledes i…

Ros til Den Danske Kvalitetsmodel

Ros til Den Danske Kvalitetsmodel efter høring Den første udgave af Den Danske Kvalitetsmodel er nu færdig med anden høringsrunde og er godkendt af bestyrelsen for IKAS, og materialet møder stor imødekommenhed fra høringsparterne: ”Kvalitetsstandarderne fremstår klare, konsistente og overskuelige” (Dansk Sygeplejeråd). ”… materialet fremstår nu mere helstøbt, udtømmende og professionelt.” (Region Midtjylland) ”Det er…